Welkom bij de Beroepsvereniging van Autobus-
   en Autocarondernemers van West-Vlaanderen

Opgericht in 1928 als een lokale federatie van vooral frontalier-vervoerders die ook aan lokaal vervoer deden, is BAAV op vandaag voor de ganse sector werkzaam op volgende domeinen:

 • de commerciële en promotionele ondersteuning van de sector in het algemeen en van het autocartoerisme in het bijzonder
 • het dienstbetoon aan de leden
 • de organisatie van Busworld Kortrijk, ’s werelds meest belangrijke B2B beurs in de sector : www.busworld.org

Publicaties in de kijker

 • 23
  MRT

  Ledenvergadering: de papier- en vignettenberg: Door het bos de bomen zien…


 • 15
  MRT

  Werkgeversopleiding - 15 maart


Leden

VERMEEREN TRAVEL bvba